FLOJBORG.DK

Legacy - FamilySearch

Nu kan man via Legacy hoppe over og finde sine aner i Familysearch

Opret dig som bruger på www.familysearch.org - det er gratis. Fremover kalder jeg FamilySearch for FS. 

 

Åbn programmet Legacy Family Tree og vælg menuen Valg, Tilpas. I fanen Generelt sættes hak ved Integrer med FamilySearh nederst til højre. Vælg Gem.

 

Nu vises små pile efter navnet på din person i Legacys Familievisning.

fs_001_pile.png

 

Lav nu en sikkerhedskopi af din database med Filer, Gem fil som…

 

Klik på den person du vil matche med FamilySearch, så denne person sættes som valgt person. Klik på de nye pile på personen - eller på knappen FamilySearch øverst.

fs_002_knap.png

 

Nu åbnes et tilføjelsesprogram til Legacy, som hedder Legacy FamilySearch x.x.xxx. Programmet åbner i et nyt vindue. Under åbning vises en boks: Searching for possible matches (kigger efter mulige sammenfald). Dvs. lige når du åbner går programmet i gang med at søge efter personen i FS.

 

Venstre kolonne er en oversigt over dine personer i dit Legacy. Til højre kommer de personer som FS foreslår - her er 2 styks.

 

Nederst er vist to kolonner: Venstre side er fra Legacy på din egen computer og højre side er fra FS - den markerede person ovenfor.

 

Læg mærke til at der er tre faner over det to-delte skærmbillede. Her er vist fanen Possible matches (mulige sammenfald).

 

fs_003_program.png

 

Begge de fundne piger er født samme dato. Den øverst har en ægtefælle, der passer og den nederste har de rigtige forældre. Dvs. Helga findes to steder i FamilySearch.

 

Vælg den øverste, tryk på This person is the same as mine (Denne person er den samme som min).

 

Nu vælger vi fanen Searching for possible duplicates (Søger efter mulige dubletter).

Nu er der kun en person på listen. Jeg vælger Same Person fordi det også er samme person. Hvis man vælger Not Same Person vil denne ikke blive foreslået igen når du går ind næste gang.

 

FS spørger om jeg vil flette disse personer (merge = flette). Jeg vælger Yes (Ja).

fs_004_flette.png

 

 

Jeg får nu at vide at jeg skal vælge Refresh (opdatér side) når jeg er færdig med at flette. Vælger Continue (fortsæt).

fs_005_opdater.png

 

Nu vælger jeg fanen Share Data (del data).

 

Nederst er der nogle grå link. Aktivér dem ved at trykke på linket, hvis det er de rette personer. Derved kædes dine personer i Legacy til disse personer i FamilySearch. Svarer til knappen Same Person tidligere.

 

Vælg I am finished sharing Data (jeg er færdig med at dele data) når du er færdig med personen.

fs_006_share.png

 

Nu kan jeg med de små grønne pile midt på siden trække oplysninger fra højre side over til min egen database. 

Linjens oplysningerne fra FS importeres over i mit Legacy.


fs_007_share_begravelse.png

 

Når oplysninger er trukket over i Legacy fra FS med de grønne pile kan du vælge nederst

Do not create a citation (dan ikke en kilde)

Dan automatisk en kilde

Dan en kilde og lad mig redigere den

 

Vælg den midterste og knappen Select Action.

 

Nu er oplysningerne om begravelsen overført til mit Legacy og kilden står som FamilySearch, person ID MSJC_8KQ. Nu kan jeg efterfølgende checke oplysningerne i kirkebogen (for Hawaii, hvis jeg kan finde den) og på den måde checke de oplysninger jeg får foræret. Hvis du ikke overkommer at checke samtidig med at du henter oplysninger ind, er det en god idé at bruge Legacy - mærker og give personen et mærke for, at noget skal undersøges nærmere.

 

Længere nede på siden er nogle grå kæder. Dvs. FS mangler sammenkædning af de oplysninger jeg har i mit Legacy. Klik på de grå kæder, så bliver de aktiveret. Dvs. du hjælper FS med at sammenkæde en families medlemmer.

 

fs_010_kaede_til_aegtefaelle.png

 

Nu er jeg færdig med Helga og hendes sammenkædninger, så jeg vælger I am finished sharing Data (jeg er færdig med at dele data)

fs_011_finished.png

 

Hop tilbage på Legacy. Klik på personens forældre og derefter på personen igen for at ’opfriske’. Nu er de små pile ud for personen grønne, dvs. der er fundet sammenfald på FS på personen.

 

fs_008_sammenfald.png

 

Hendes mand har røde pile, da han ikke er undersøgt endnu. Vi kan nu gå i gang med at matche ham.

fs_009_mand_roed.png

 

Luk programmet Legacy FamilySearch. Klik på ham, så han er markeret. Vælg derefter de røde pile.

 

Nu ser jeg de oplysninger FS har om ham. Der kommer nye oplysninger: Hans forældre kender jeg ikke. Dem kunne jeg trække over med de grønne pile, men jeg ønsker ikke at registrere hans forældre i min database, da de ikke er en del af min slægt, men NPH skal være med fordi han er gift med Helga. Derfor vælger jeg I am finished sharing data uden at trække nogle oplysninger over i Legacy.

 

fs_012_niels_peter.png

 

Jeg vil i Legacy registrere forældrenes navne i feltet Generelle notater sådan: Søn af Hans Andreas Jørgensen og Karen Nielsdatter. Gør som du selv plejer at gøre!

 

Læg mærke til at børnene nu står med blå links fordi de blev kædet sammen med Helga og NPH da vi arbejdede med Helga. Tilbage i Legacy har både BPH og Helga nu grønne pile, da de begge er matchede med FS.

 

fs_016_groenne_pile.png

 

Nu går jeg til sønnen Carl Emil Hansen. Der fremkommer advarsel om at hans mor er under 13 år ved hans fødsel. Men ved nærmere gennemkig er det en adoptivmor, så det er OK. Nederst mangler link til hans ægtefælle. Det aktiveres ved at klikke på det.

 

fs_013_carl_emil.png

 

Axel Waldemar Aage Holger Folkmar har 3 børn, der alle er døde. Disse findes ikke på FamilySearh. Dem kan jeg nu tilføje ved at klikke på pilen i venstre side. Nu uploades de om lidt på FS.

 

På dette skærmbillede har jeg 3 børn, men de er ikke med i FS. Jeg vil klikke på de tre pile til venstre for børnene og vælge Select action (udfør). Dermed har jeg bidraget til det store globale familietræ på Familysearch.

 

fs_014_a_boern.png

 

Nu er børnene uploadede og jeg vælger øverst th. Refresh (opdatér) og derefter til venstre knappen I am finished sharing data (jeg er færdig med at dele data).

 

---

 

Konklusion: Jeg må sige at det fungerer fint, men det kan give problemer at hente data ind fra FS. Mit Legacy vil ikke efterfølgende vise kilder på personen. Sikkert bare en skønhedsfejl, der vil blive rettet. Men indtil da vil jeg fremover indskrive manuelt hvad jeg finder af nye oplysninger fra FS. Men husk at anføre personens ID fra FS som kilde. 

 

Mette Fløjborg

Oktober 2013.