FLOJBORG.DK

Erindringsmedaljeansøgninger 1848-1850 og 1864 krigene

Har du en slægtning, der var med i 1848-50 krigen? Eller i 1864 krigen? Eller i begge krige?
I 1875 blev der indstiftet en medalje, som man kunne søge om, hvis man havde deltaget i en af de slesvigske krige - eller måske i dem begge. Stort set alle mænd, der var i live i 1875 - og havde deltaget i krigene - søgte om at få medaljen. Ansøgningsblanketterne fra de 95.000 ansøgere er bevaret hos Rigsarkivet.

Hvad indeholder ansøgningen?
Her er de spørgsmål, som ansøgeren skulle besvare:

Hvad er Deres fulde Navn?
Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?
I hvilket Aar har De deeltaget i Krigen?
Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?
Ved hvilket Compagni, Escadron eller Batteri stod De?
Hvilket Nummer havde de?
Fra og til hvilken Dag var De tjenestgjørende?
Tjente De som Mening eller som Befalingsmand?
Blev De saaret i Krigen? Naar?
Har De ligget paa Lazareth? Paa hvilket?
Blev De fangen i Krigen? Naar og hvor?
Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket Nummer har Deres Pensionsbrev?
Er De Medlem af "De Danske Vaabenbrødres Selskab"? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket Nummer staaer De?
Hvilken er Deres nuværende Stilling?
Hvor har De nu Bopæl? (Hvis de ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet)
Hvilken er Deres nuværende Adresse?

Sådan finder man ansøgningsblanketterne:
Besøg Rigsarkivets hjemmeside. På forsiden skriver du i feltet "Søg i samlingerne": erindringsmedalje og derefter din anes navn. Alle ansøgningerne er nemlig indtastet af Rigsarkivets mange frivillige, så derfor er det ganske let at finde dem.

Eksempel, skriv i søgefeltet: erindringsmedalje anders nielsen rosenberg

Klik på den grønne bjælke og se hans ansøgning.

Husk at registrere dine fund i din slægtsforskning! Du kan f.eks. oprette en "Begivenhed", der hedder "Erindringsmedalje". Du kan også registrere de oplysninger du finder i blanketten, som f.eks. bopæl og erhverv i 1875, oplysninger om militærtjeneste og om deltagelse i krigene.

Hvilke af mine aner kunne have søgt om medaljen?
Her kommer en vejledning i, hvordan du kan finde de våbenføre mænd i din slægtsdatabase, som kunne have deltaget i krigene. Du kan danne en liste over mulige mænd i din slægt, der kan have deltaget. Sådan gør du, hvis du bruger slægtsprogrammet Legacy:

Først vil jeg aktivere brug af "Mærker" for det får vi brug for om lidt. Vælg "Valg", "Tilpas", "1 Generelle indstillinger", "1.5 Aktivér brug af mærker" og "Gem".

Vi skal finde mænd, der var i live i 1875 og som kunne føre et våben i 1848 – 1864.

Jeg vil lede efter mænd, der er født efter 1807 og før 1849.

Dvs. mænd, der var max. 40 år da den første krig startede og mindst 16 år i 1864, da den sidste krig startede.

Åbn Legacy og vælg menuen "Søg" og derefter knappen "Søg". 

Vælg fanen "Detaljeret søgning" og udfyld omhyggeligt som vist på billedet:

soeg_01.png

Nu ses en liste over mænd, der KAN have været med i en af krigene - eller begge:

soeg_02.png

Nu skal vi have sorteret dem fra, som er døde før 1876, for det var kun dem, der levede i 1875, der kunne ansøge om medaljen.

Vælg nederst knappen "Søg" og derefter "Søg" og udfyld som vist på billedet:

soeg_03.png

Nu har vi en liste over de 375 mænd i min slægtsforskning, der kunne have været med i krigene og søgt om en medalje:

soeg_04.png

Vælg nu knappen "Valg" og derefter "Avanceret mærkning".

Vælg øverst til venstre "Mærk" og i højre side vælges det mærke, du vil bruge, her er valgt mærke 7.
Udfyld en tekst på det mærkenummeret nederst - jeg vælger teksten "Erindringsmedalje?" på mærke 7. 
Tryk nu på knappen "Alle i søgeliste".

soeg_05.png

Vælg derefter "Luk". Nu er alle disse personer mærket med nummer 7.
Når du møder en person med mærke 7 "tændt" kan du nu søge efter ham på Rigsarkivets hjemmeside.

Eksempel, Hans Larsen er nu markeret med mærke 7:
erindring_06.png

Man kan også vælge at danne en liste over alle personerne med mærke 7, så man kan gå i gang fra en ende af med at undersøge, om de har søgt om medaljen.

Sådan gør man: 
Vælg menuen "Søg" og derefter vælg knappen "Søg".
Vælg fanen "Forskelligt" og udvælg alle personer med mærke nr. 7.

soeg_06.png

Når listen fremkommer vælger du knappen "Valg" og derefter "Udskriv" og udfyld boksen sådan:

soeg_07.png

Du kan vælge at danne en PDF-fil eller f.eks. en Kommasepareret fil. Det er en fil, der kan åbnes med et regnearksprogram. Jeg valgte den sidste metode og fik denne liste, som jeg åbnede med Excel:

soeg_08.png

Her ser du PDF-versionen:

soeg_09.png

Rigtig god fornøjelse!

Mette F 05.2024