Flojborg.dk

Latinske ord i kirkebogen

Hvilken kalender bruger vi i Danmark - Juliansk/Gregoriansk?

Danmark gik fra Juliansk til Gregoriansk kalender i året 1700. Det bevirkede, at dagene fra 18. februar til 1. marts i det år bortfaldt, dvs. man skal bruge en Julianske kalender indtil 18. februar 1700 og derefter den Gregorianske.

 

Før 1812

Før 1812 brugte præsterne de latinske navne for dagene i kirkebogen. Dom. II Adventus er f.eks. 2. søndag i advent. Man kan bruge et kalenderprogram til at 'oversætte' disse datoer. F.eks. Kalenderprogrammet DAGE, der kan downloades fra denne hjemmeside.

 

Latinske ord og andre vendinger i kirkebogen

I kirkebøgerne vil du ofte møde en række forkortelser eller latinske ord, som er gode at kende:

Absolventus eller Absolveret betyder at en person har fået syndsforladelse for overtrædelse af et af de 10 bud. Oftest det om at begå hor...

Adventus betyder advent. Den 1. søndag i advent falder altid 4. søndag før jul, dvs. tidligst den 27. november og senest den 3. december. Kirkeåret startede denne dag. Hvis overskriften på en kirkebogsside starter med 1712 og det første barn er født eller døbt Dom. III Adventus, er dette barn altså født den 13. december 1711.

Afgangne betyder afdøde. F.eks. ved en konfirmation kan der stå: Søn af afgangne Hans Jensen.

Anno betyder år.

Bapt. eller Baptizatus betyder døbt.

Copulatus eller Copuleret betyder viet.

Desponsatus eller Desp. betyder trolovet.

Dominica eller Dom. betyder søndag.

Edom die betyder samme dag.
Ibidem eller Ibid. betyder samme sted.
Introduktion eller Introd. er barselskonens højtidelige indførelse i kirken efter fødsel.
Mortuus betyder død.
Pascha betyder påske.
Post betyder efter. F.eks. Dom. II post Trin. = 2. søndag efter Trinitatis.
Sepultus betyer begravet.
Testes betyder vidner. Oftes brugt om dåbsvider, altså det vi i dag kalder faddere.
Trinitatis eller Trin. er navnet på den søndag, der falder 8. søndag efter påske.