Flojborg.dk

Legacy - Kilder og kildehenvisning

Kilder er en meget vigtig del af slægtsforskningen. Her kommer en lille nem vejledning med billeder: En kvik-guide om emnet. Produceret i marts 2022. Resten af artiklen herunder er en mere grundig vejledning.

---

Denne artikel lærer dig forskellen på Legacys to begreber kilde og kildehenvisning - og lærer dig at bruge dem i praksis.
Indstilling af Legacy
Det er praktisk at starte med at indstille Legacy hensigtsmæssigt efter danske forhold: Gå til menuen Valg, Tilpas, 7 Kilder.

kilder 00a

7.1.: Vælg Standardkildesystem
7.2.: Vælg Publiceret
7.3.: Hak i første felt
7.4.: Standard skal være FRA
7.5.: Tillad op til 5 kilder i udklipsholder
7.6.: Sæt hak.
7.7.: Sæt ikke hak.
7.8.: Sæt ikke hak.
7.9.: Hak i første linje.
7.10.: Hak i sidste linje.
Gem.

Hvad er en kilde?

En kilde kan være en bog: En kirkebog, en skudsmålsbog, en biografi, en slægtsbog.
En kilde kan også være en hjemmeside på internet, hvor du har fundet noget interessant, som du vil bruge i din slægtsforskning. Eller en person, der har fortalt dig noget, f.eks. en af slægtens ældste ved et interview. En kilde kan også være en email fra en slægtning.
Kilder kan blive vist bagerst i en udskrift af din slægtsforskning og kaldes kildehenvisninger. Det støder man også på i lærebøger og andre steder, hvor forfatteren ikke har skrevet alt selv.
Hvad er en kildehenvisning?

En kildehenvisning er flere detaljer om kilden, som er specielt for lige netop den person du arbejder med. Ved en kirkebog vil det være sidetal og opslagsnummer fra Arkivalier Online eller lignende. Det kan også være en detaljeret afskrift af kirkebogen eller af husstanden i en folketælling. Se artiklen Legacy 8 - Folketælling, for at se hvordan det gøres.

Kilden er altså den overordnede 'bog' og kildehenvisningen er detaljerne fra 'bogen' om denne person.
Opret en kilde via 'Masterliste kilder'
Kilderne oprettes en efter en, når du får brug for det. Derefter kan kilden tilknyttes mange personer. Alle dine kilder samles i Masterliste kilder. Den finder du i menuen Vis, Masterliste, Kilde...
Vælg knappen Tilføj. Et eksempel: Vi prøver at oprette en kilde, der hedder Kirkebog konfirmation. Vælg i højre side knappen 'Tilføj' (ny kilde).
kilder 02

Nu skal du beskrive den ny kilde i boksen Kildedefinition. Giv kilden et navn og vælg en kildetype ved den lille ned-pil. De to runde cirkler viser noget, som du skal lære udenad. Resultatet bliver pænest i rapporter, hvis du vælger: Formatering af titel: 'Ingen'. Og fjern også hak i 'Udskriv i parenteser'. Vælg derefter Gem. Nu er kilden oprettet, og den kan nu tilknyttes en hvilken som helst person senere hen.

kilder 03

Jeg vælger at oprette få generelle kilder om kirkebøgerne - derved bliver min kildeliste ikke stor og voldsom, når man udskriver rapporter. Jeg kan nu bruge kilden 'Kirkebog konfirmation' på hundredevis af børn, og indskrive detaljer om hver konfirmationsopslag i Kildehenvisningen på hvert barn. Sognets navn er ikke nødvendigt at nævne i kilden, for det er jo allerede nævnt under selve begivenheden 'Konfirmation'. Det vises senere.

Her er et andet eksempel på at oprette en kilde. Denne kilde er en person, som via brev eller email har bidraget til min slægtsforskning.

kilder 04
Her har jeg oprettet ham med emailadresse i det øverste felt, fordi dette kun vises i Masterliste kilder til mit eget brug. Hvis feltet 'Forfatter' er udfyldt, vises denne version i udskrifter m.v. Vælg Gem, når du er færdig med beskrivelsen af den nye kilde.

Nu vises begge de nye kilder i Masterliste kilder og er klar til at blive valgt, næste gang vi arbejder med en person, der skal bruge denne kilde. Se nederst, hvordan kilden Peter Andersen vil blive vist i kildehenvisningen i rapporter.

kilder 05

Opret en kilde via en person, når der er brug for det

Du kan også komme ind i Masterliste kilder ved at klikke på de små bøger ud for en person. Så kommer du ind i billedet "Tilknyttede kilder for personen". 

kilder 01

Vi spoler lidt baglæns og opretter en begivenhed for en person og tilknytter en kilde og kildedetalje til begivenheden. Anna Henriette boede i Langaa den 21.01.1871; det har jeg fundet ud af via en tilgangsliste i kirkebogen for Langaa.

Klik på personen i Familievisning, så boksen Personinformation åbner. Midt på siden er der plads til begivenheder, og vi vælger knappen Tilføj (begvenhed) i højre side.

kilder 21 henriette

Vi opretter begivenheden Bopæl og skriver det, som vi har fundet. Se nederst på siden, hvordan det vil komme til at tage sig ud i rapporter. Når vi har skrevet teksten ind vælges Kilder med de små bøger.

kilder 22 henriette

I billedet 'Tilknyttede kilder' kan vi vælge 'Henvis til en kilde' eller 'Tilføj ny kilde'. Den første bruges, hvis du vil henvise til en kilde, som du har i forvejen i din Masterlisten. Knappen 'Tilføj ny kilde' bruges, hvis du er sikker på, at du aldrig har oprettet denne kilde. Mit råd er altid at starte med 'Henvis til en kilde'. Så kan du nemlig senere vælge at oprette en ny kilde, hvis det viser sig, at den ikke findes i Masterlisten.

kilder 23 henriette

Her ser vi, at der ikke findes nogen kilde, der hedder 'Kirkebog tilgangsliste'. Derfor må vi nu vælge knappen 'Tilføj' (ny kilde)'.

kilder 24 henriette 

Her oprettes kilden med den tekst, vi gerne vil have. Kildetype vælges i den lille ned-pil til højre for boksen - kildetype er IKKE vigtigt... Husk markeringerne i de to runde felter. Slut med at vælge Gem.

kilder 25 henriette

Nu er kilden kommet ind i masterlisten. Nu kan vi anvende den på Henriettes begivenhed, som var flytningen fra Truust til Langaa. Kilden 'Kirkebog tilgangsliste' er markeret med blåt, og vi kan trykke på 'Vælg'.

kilder 26 henriette

Det leder os direkte ind i Kildehenvisningen, som er detaljerne om Henriettes optræden i kirkebogen. Nedenfor kan du se hvordan detaljerne registreres.

I tekstfeltet 'Kildehenvisning' skrives hvilken kirkebog, hvilket opslagsnummer og hvilket sidetal det er i kirkebogen (det håndskrevne). Skriv ikke sognets navn, det har vi jo allerede skrevet tidligere i selve begivenheden.  

Kildens troværdighed er 4, fordi jeg har set det med egne øjne i kirkebogen og der ikke kan være tvivl.

'Tilføj denne detalje i kildehenvisningen i rapporter': Her bestemmer du om teksten skal med i kilderapporten eller ej. Det er meget individuelt hvordan man ser på det. Nogle vil gerne oplyse alle detaljer til læseren mens andre gerne vil holde lidt på opslagsnumre osv., fordi det for det første er unødvendig læsning for det fleste, og for det andet 'gør det lidt for let' for andre slægtsforskere at kopiere vores arbejde. Men beslut selv hvad du vil. 

Nederst skal der hak i 'Bekræftet', da oplysningen er bekræftet i selve kirkebogen, altså en original kilde.

kilder 27a henriette

Nu er du færdig og kan 'bakke ud' med Gem og Luk indtil du er tilbage og kan se en linje med Bopæl under Henriettes begivenheder.

kilder 28 henriette

Tilknytte en kendt kilde til en ny person

Når du med tiden har oprettet de forskellige kilder, bliver det hele meget lettere. Så kan du nemlig springe punktet med at oprette kilden over. Vi går ind for genbrug her. Vi prøver lige at oprette begivenheden 'Konfirmation' på Carl. 

I fanen Familievisning klikker jeg på Carl og vælger 'Tilføj' midt på siden ud for begivenheder (se billede ovenfor). Dér opretter vi nu hans konfirmation og vælger derefter Kilder.

kilder 31 carl konf 

Her i Masterliste for kilder hopper vi ned til kilden Kirkebog konfirmation. Hvis din kildeliste er lang, kan du skrive 'k' i feltet 'Find:'. Tryk på knappen Vælg når du har markeret den rigtige kilde. 

kilder 32 carl konf

Dette bringer dig ind i Kildehenvisningen, der indeholder detaljerne om opslaget med Carls konfirmation i kirkebogen. Skriv både kirkebogens årstalsrække, opslagsnummer og kirkebogssidens håndskrevne sidenummer. Bemærk de runde cirkleder nederst: Jeg ønsker IKKE at oplyse 'KB 1861-1875... opslag ...' i mine rapporter. For det første må folk, der vil have disse oplysninger selv rode med at finde opslagsnummeret, og for det andet bliver kildedelen af en rapport alt for omfattende. Det er unødvendig paratviden for 99% af læserne.

Allernederst 'hak' i 'bekræftet', da jeg har set konfirmationen med mine egne blå øjne i kirkebogen.

kilder 33 carl konf

Bag ud med Gem og Luk. Nu er du færdig med at registrere Carls konfirmation.

Kildernes udseende i en slægtsbog eller anden Legacy rapport

De første par gange man opretter kilder, er det en god idé at lave en rapport og få vist kilder, så du kan se, hvordan det tager sig ud.

Her har jeg valgt at stå på personen Carl Nielsen, og har valgt menuen Rapporter, Efterslægtsbog. Fjern hakker ved de runde cirkler. Ret til 1 generation. Vælg knappen Rapportvalg nederst. Nederst i boksen ser du hvilken person rapporten vil blive udskrevet for om lidt - du kan nå at rette personen på knappen 'Skift' nederst.

kilder 40 rapporter

Her vil vi ikke gøre meget ud af fanerne, dog fanen Kilder, der skal være udfyldt sådan (for at kilderne kommer med ud i rapporten):

kilder 42 rapporter

Vælg derefter Luk og du kommer tilbage til boksen Valgmuligheder... Her vælger du Vis udskrift knappen øverst til højre.

Her er en bid af selve udskriften, hvor konfirmationen og flytningen er omtalt. Der bliver i denne rapport henvist til disse begivenheder i kilde nr. 4 og i kilde nr. 8. Disse numre tildeles fra gang til gang i hver rapport. Første gang Legacy støder på en kilde, indsættes et 1-tal i teksten og bagerst bringes kilde nr. 1 osv. Det sker altså helt automatisk.

kilder 43 rapporter

Sådan ser det ud bagerst i rapporten, her ses kilde nr. 4, hvor vi valgte IKKE at vise detaljerne i kildehenvisningen:

kilder 45 rapporter 

Og her vises kilde nr. 8, hvor vi satte hak i 'Tilføj denne detalje til kildehenvisningen i rapporter'.

kilder 46 rapporter

Rigtig god fornøjelse med at få sat kilder på ALLE dine begivenheder og notater i Legacy. Kilder i slægtsforskning er lige netop dét, der gør forskellen på SLÆGTSFORSKNING og SKØNLITTERATUR. Vi kan dokumentere, hvor vi har vores oplysninger fra.