flojborg.dk

Legacy - Lægdsruller registrering

Når du har slået en masse op i lægdsrullerne for en ungersvend, skal du beslutte, hvad du vil bruge det til, som du har fundet. Brug www.laegdsruller.dk når du arbejder med lægdsruller, det gør 'livet' lidt nemmere.

 

Jeg viser nu en måde at gøre det på. Først lukker jeg for Legacy ;-) og samler alle informationer fra lægdsrullerne i et ganske almindeligt tekstdokument, efterhånden som jeg finder ham i lægdsrullerne. 

 

laegd i legacy rulle 1

Her imellem kommer nogle uinteressante hovedruller uden bemærkninger. 

laegd i legacy rulle 2

Her kommer sidste del af dokumentet: 

laegd i legacy rulle 3

Det bliver meget uoverskueligt og langt og kedeligt at læse, hvis du registrerer hvert eneste lægdsrullleopslag som en begivenhed. Jeg vælger at betragte lægdsrullerne som en KILDE til nogle begivenheder i hans liv. Gem ikke billederne af opslagene som billedfiler - fordi det bliver meget omfattende. Tilknyt i stedet tekstdokumentet til personen, så du nemt, via linkene i dokumentet, kan komme ind til billedfilen hos Rigsarkivet, hvis du senere får lyst til det.

 

Vi vil nu registrere følgende om Hans Ottesen med baggrund i vores fund:
- Flytning fra Pårup til Korup (og næste flytning, men det er på samme måde, så det er ikke vist her)
- Hvor han har aftjent værnepligt
- Hans højde og beskrivelsen af, at han er en splejs

Der kunne også stå noget om, at han er udvandret, straffet eller andre interessante detaljer - så var disse ting naturligvis også blevet registreret som begivenheder.

 

Begivenheden Værnepligt

Dette er en standardbegivenhed i Legacy og derfor den nemmeste. 

 

Inden du starter bør du lige checke om din standardindstilling for kilder er sådan:

I Legacy vælger du menuen Valg, Tilpas, 7 Kilder, 7.1: ret til Standardkildesystem og fjern hakket i 'Spørg, hvilken...'. Vælg 'Gem'. Hvis det er OK, kan du fortsætte.

 

Klik på personen i Legacys Familievisning. Vælg 'Tilføj' i midten ud for begivenheder. Begynd at skrive ordet 'Værnepligt' øverst og vælg 'Enter', når den selv har færdiggjort ordet. Udfyld felterne med det, der stod i lægdsrullen.

 

laegd i legacy vaerne 01 

Det var nemt nok. Nu skal vi tilknytte en kilde til denne begivenhed. Klik på de små bøger øverst i boksen. 

 

I billedet 'Tilknyttede kilder' vælges knappen 'Tilføj ny kilde', nemlig 'Lægdsrulle'. Den oprettes sådan:

laegd i legacy vaerne 01a

 

Det er kun allerførste gang, at du skal vælge 'Opret ny kilde'. Næste gang, du vil registrere noget, hvor en lægdsrulle er kilde til oplysningen, skal du vælge 'Henvis til en kilde' når du har trykket på de små bøger, og så vælger du kilden 'Lægdsrulle' på listen.

 

Når din vælger Gem på din nye kilde 'Lægdsrulle', kommer du automatisk til næste billede 'Tilføj kildehenvisning', som skal beskrive detaljerne om lige netop denne kilde, nemlig Hans Ottesens lægdsrulle.

laegd i legacy vaerne 02

 

Først udfyldes en overordnet tekst i boksen i midten 'Kildehenvisning', dato og hak i de to nederste felter. Vælg derefter fanen 'Tekst/kommentarer', hvis du vil fylde mere tekst ind om kilden, som f.eks. de detaljer der er beskrevet i præcis denne rulle.

laegd i legacy vaerne 03

 

Bemærk, at jeg IKKE vælger at sætte hak i 'Tilføj denne tekst...i rapporter'. Dvs. det kommer ikke med bag i rapportens kildehenvisninger. Den beslutning har jeg taget, fordi jeg synes at det er helt unødvendige detaljer, som ingen gider at læse. Du beskriver i selve begivenheden, hvad du har på hjertet, og du fortæller omverdenen, at du har det fra lægdsrullen. Mere er ikke nødvendigt.

 

Vælg Gem og bak ud til billedet Personinformation.

laegd i legacy vaernepligt begiv 03 faerdig

Nu er værnepligten registreret. Når vi har registreret resten, vil jeg vise, hvordan det ser ud i en rapport.

 

Begivenheden Flyttede fra

Der findes en begivenhed som standard i Legacy, der hedder Bopæl. Men jeg synes ikke at den er velegnet til at beskrive, når folk bevæger sig. Jeg har derfor oprettet en begivenhed selv, der hedder 'Flyttede fra'. Den bruges både til at beskrive hvor personen flyttede fra og til.

I denne artikel kan du læse hvordan man selv opretter 'sin egen' begivenhed:

Legacy 8 - Begivenhedssætninger

 

Og her ser du, hvordan jeg har defineret sætningerne for begivenheden 'Flyttede fra':

laegd i legacy beg saetning flyttede fra

 

Færdig tekst vil se sådan ud for Hans Ottesen:

laegd i legacy flyttede fra 

 

Begivenheden Højde og drøjde

Du kan lave en begivenhed til denne information.

 

Du kan også bare vælge at bruge Notater, Generelle

laegd i legacy vaerne 05 notater

og skrive ordene "I 1855 beskrives Hans som meget spinkel og 158 cm høj". Hvis du bruger denne metode, kan du på den måde flette det ind i din øvrige beskrivelse af personen og hans liv. Husk at tilknytte lægdsrullen som kilde til notatet - på samme måde som du knytter en kilde til en begivenhed.

 

Sådan opretter du det som en begivenhed; præcis på samme måde som eksemplet med 'Flyttede fra' - dog med lidt ændrede ord:

laegd i legacy beg saetning hejde og droejde

 

Færdig tekst:

laegd i legacy hoejde og droejde

 

Rapporter

Sådan ser dine registreringer af begivenheder ud i en rapport. Her har jeg valgt, at begivenheder skal sammenskrives i et afsnit. Du kan også vælge at få dem vist på andre måder: En linje med hver begivenhed eller i punktform med numre eller prikker ud for.

 

laegd i legacy rapport

 

Dokumentet med alt fra lægdsrullen knyttes til manden

Gem tekstdokumentet på din PC et sted, hvor du kan finde det igen. Lav f.eks. en mappe, der hedder Dokumenter/Slægt/Dokumenter om slægten.

laegd i legacy dokumentopbevaring

 

Disse dokumenter kan tilknyttes Legacy på samme måde som et billede. Vælg billedsymbolet ud for personen. 

Her vælges knappen Tilføj medie, Dokument. Vælg dokumentet 03300_hans... og kald det 'Lægdsrulleopslag'. Nu ligger det her og du kan nemt klikke på det og se alle dine opslag og linkene til billedfilerne hos Rigsarkivet. Du kan i øvrigt også skrive videre i tekstfilen, når du åbner den via Legacy. Dine ændringer bliver gemt i den originale fil i mappen .../Slægt/Dokumenter om slægten

 

laegd i legacy dokumenttilknytning 2 

 

God fornøjelse med de herlige lægdsruller i Legacy!

 

Mette Fløjborg 02.2015