Flojborg.dk

Legacy - Folketælling

En folketælling (FT) registreres i Legacy som en Begivenhed. Derudover kan en FT let kopieres til flere personer i husstanden.

Find familien i en FT på Dansk Demografisk Database (www.ddd.dda.dk)

Markér fra ordet 'Navn:' og til og med sidste oplysning om alle husstandens medlemmer med din mus. Højreklik og vælg kopiér. Nu hænger teksten og venter i udklipsholderen. 

ft 00

Luk ikke ddd.dda.dk - vi skal tilbage og kigge på billedet senere. Åbn nu også Legacy og find familien. Klik på familiens hovedperson for at åbne billedet Personinformation.

Ud for begivenheder vælger du knappen 'Tilføj'. Udfyld de 4 øverste linjer med oplysningerne fra FT. I feltet 'Beskrivelse' kan du skrive adressen eller matrikelnummeret, som du får oplyst i folketællingen.

Nederst i billedet kan du læse, hvordan den færdige tekst om denne begivenhed ser ud i rapporter: 'Han findes i Vestergade 10...'

ft 01

Nu har du oprettet BEGIVENHEDEN FT 1890 på Carl. Men vi er langt fra færdige. Nu skal vi tilknytte KILDEN, altså fortælle hvor vi har det fra, og hvad vores fund indeholdt. Vi kunne godt registrere alle personerne allerede i billedet ovenfor, men hvis vi gør det på alle husstandens personer vil det komme med alle gangene, hvis vi laver en rapport over familien. Derfor er det smartere at indsætte alle detaljerne om husstanden i selve kilden, derved kommer det kun med under Kilder bag i en rapport, og kun én gang, uanset hvor mange familiemedlemmer der var.

Nu skal vi vælge og registrere kilden. Klik på Kilder - de små bøger - øverst i boksen Personinformation.

ft 02

Nu skal du vælge 1) en eksisterende kilde eller 2) oprette en ny kilde. Hvis det er første gang du støder på nogen i FT 1890 i din slægtsfil, skal du vælge 'Tilføj en ny kilde' for at oprette denne kilde allerførste gang. Hvis du tidligere har brugt den, kan du vælge 'Henvis til en kilde' altså en eksisterende kilde. Hvis du er i tvivl om du har stødt på denne kilde før i din slægtsforskning, vælger du 'Henvis til en kilde' for at se om den findes på listen over kilder.

ft 03

Nu kommer du ind i Masterliste for kilder' Hvis den kilde, du skal bruge, er med på listen, klikker du på den og trykker på knappen 'Vælg'. Hvis den ikke findes, vælger du i stedet 'Tilføj' (ny kilde). I dette tilfælde fremgår FT 1890 IKKE af Masterliste for kilder, så her vælges 'Tilføj'.

ft 04

Nu skal du beskrive den ny kilde i boksen Kildedefinition. I feltet 'Kildenavn' kan du skrive som på billedet herunder eller skrive 'Folketælling 1890, Dansk Demografisk Database'.

De to runde cirkler viser noget, som du skal lære udenad. Resultatet bliver pænest i rapporter, hvis du vælger: Formatering af titel: 'Ingen'. Og fjern også hak i 'Udskriv i parenteser'. Vælg derefter Gem. Nu er kilden oprettet, og den kan nu tilknyttes en hvilken som helst person senere hen.

Vælg Gem, når du er færdig med beskrivelsen af den nye kilde.

ft 05

Nu kommer du tilbage til Masterlisten og kan vælge at bruge KILDEN 'Folketælling 1890, ddd.dda.dk' til BEGIVENHEDEN Carls folketælling i 1890. Nu er FT 1890 nemlig kommet med på listen over tilgængelige kilder, du kan vælge imellem. Markér den rigtige kilde og tryk på 'Vælg'.

ft 06

Nu åbnes et nyt billede: Kildehenvisning. Her registreres detaljerne om denne persons brug af kilden. Nu skal du nemlig registrere detaljerne om, hvor du fandt Carl i FT 1890 og registrere hvad du fandt.

Hold disse to begreber adskilt i Legacy: KILDEN er den overordnede bog/hjemmeside/person, som du vælger at citere i din slægtsforskning. KILDEHENVISNINGEN er det sted, du registrerer detaljerne på hver persons brug af den pågældende kilde.

ft 07

I det første felt registreres evt. yderligere detaljer fra folketællingen på ddd.dda.dk, som f.eks. at det er familie nr. 1 i tællingen. Husk at tage stilling til, om denne oplysning skal vises i kilderapporter (ved pilen). Ved folketællinger skal der altid være 'hak' her.

Anfør hvor troværdig din kilde er. I dette tilfælde mener jeg, at det er en 4-er, da det er en 100% troværdig kilde i forhold til at dokumentere, at Carl og hans familie boede i Vestergade 10 i 1890. Hvis man tænker på, at der kan være fejl i navne, alder osv. er det knap så pålideligt, da folketælleren kan skrive forkert eller indtasteren kan tyde forkert. Men i forhold til at personerne boede dér, er det en 4-er.

'Dags dato' knappen er en genvej til let at registrere hvilken dag, du gjorde dette fund.

Nederste felt 'Bekræftet' vil jeg kun sætte hak i, hvis det er en original kilde jeg har fundet, og det er jo ikke tilfældet her.

Tryk nu på fanen 'Tekst/Kommentarer', for her skal vi indskrive oplysningerne om hele familien.

ft 08

Start med at lave et linjeskift øverst. Lær det udenad. Forklaring følger om lidt. Indsæt teksten fra udklipsholderen med CTRL+V eller højreklik og vælg 'Sæt ind/Paste'. Husk at sætte hak i 'Tilføj denne tekst i kildehenvisningen i rapporter' - ellers bliver det ikke vist. Vælg derefter Gem.

Nu kan du kontrollere, hvordan det kommer til at se ud i den færdige rapport. Nederst vises det som eksempel i billedet Tilknyttede kilder. Læg mærke til, at dette er 'bagsiden' af boksen Personinformation. Alle felter fra billedet Personinformation har en linje hver, og du kan se hvilke kilder, der er knyttet til de enkelte felter ved at rulle op og ned på pilen. Her ses f.eks., at der er et skifte, der er registreret lige før denne FT, som også har tilknyttet en kilde.

ft 09

Linjeskiftet, vi indsatte før, bevirker, at overskrifterne 'Navn: Alder...' kommer ned på en ny linje (ved pilen). Hvis ikke vi havde indsat den tomme linje, ville denne tekst have startet på forrige linje efter datoen.

Men der mangler lidt. Teksten står for gnidret. De tabulatormellemrum, som var på ddd.dda.dk er ikke kommet med over i Legacy. Hjemmesiden ddd.dda.dk og Legacy kan ikke kommunikere godt nok sammen, derfor må vi foretage lidt redigering. Vi kan altid hoppe ind og rette igen. Vælg knappen 'Redigér henvisning'.

ft 10

Her slettes alle mellemrum med 'Delete' og der sættes pæne kommaer mellem oplysningerne. Bemærk også to kommaer på hustru og børn for at vise, at feltet med 'erhverv'er tomt for dem. 

NB: Husk at slette 'tomme linjer' i bunden af kilden med 'Delete', her efter sidste tjenestepige. Hvis ikke du gør det, vil de tomme linjer komme med i bunden af kilden i kilderapporter, og det ser ikke kønt ud, at nogle kilder har 3-6 linjeskift i bunden. Dvs. der bliver uens afstand mellem dine kilder i kildehenvisningen i din rapport.

Efter 'Gem' ser det nu sådan ud og er blevet let læseligt.

ft 11

Vælg Luk og Gem indtil du er bakket helt ud til forsiden på Familievisning eller til Begivenheden.

Nu er folketællingen registreret på Carl og nu kopieres den over på de øvrige medlemmer af husstanden.

Der findes en funktion, der hedder DEL BEGIVENHED. Den bruger jeg IKKE, da det ikke er en gedcom-standard, dvs. hvis du senere skifter slægtsforskningsprogram, så kommer din deling ikke med.

I stedet vælger jeg at KOPIERE hele begivenheden fra Carl ind på de andre tre personer i husstanden, hustruen, Emilie og Moritz.

Sådan kopierer du en begivenhed:

Åbn folketællingen på Carl. Vælg knappen 'Kopiér'.

Luk den igen.

Opret en ny begivenhed på hustruen.

Vælg knappen 'Sæt ind'.

ft kopiering

Vælg igen en ny begivenhed på de to børn og vælg også 'Sæt ind' på dem.