flojborg.dk

Legacy 8 - Nyheder

legacy 8Denne artikel er skrevet til dig, der i forvejen har Legacy 7.5.xx og har valgt at opgradere til Legacy 8. Det kan absolut anbefales, der er mange gode nye funktioner i Legacy 8. Pris for opgradering, hvis du har Legacy 7 i forvejen, er 122 kr.


Download af Legacy 8

Det sker på www.legacydansk.com. Du downloader standardversionen og køber derefter en opgradering med dit Visa dankort. Dette udløser en email, der indeholder en kode til at låse op og en udførlig vejledning.

Indlæs gamle filer i legacy 8

Åbn Legacy 8 og vælg Fil, Åbn fil. Find din gamle fil og åbn den. Hermed er den lavet om til Legacy 8 format og kan IKKE senere åbnes med Legacy 7.

Hvad er nyt (engelsk)

Her kan du se en video på 1 time og 49 minutter om Legacy 8 nyheder. Det er et såkaldt ’webinar’. Desværre kun er på engelsk.

www.FamilyTreeWebinars.com

Her findes en artikel om Legacy 8 nyheder. Artiklen er på engelsk.

www.legacyfamilytree.com/WhatsNew8.asp

Vi fortsætter på dansk… Her præsenteres nogle af de mange nyheder og forbedringer.

Nyt udseende

Menuerne øverst er nu erstattet af et ’bånd’ af knapper. Der er flere faner. Det ligner samme princip som i de nyere Office pakker. Båndet kan klappes sammen og foldes ud efter behov med lille ned-pil i højre side. Eller ved at dobbeltklikke på fanerne øverst.

Mulige problemer – rød cirkel med udråbstegn

Det vises i familievisning og på anetræ. Advarer om mulige problemer, f.eks. 4 år mellem vielse og 1. barn… Smil bare, men før i tiden var der jo ingen prævention (der virkede ordentligt). Derfor kunne dette indikere, at du har overset det første barn i rækken.

Met er at nedbringe antallet af advarsler, så du ikke bliver irriteret over dem, men derimod reagerer, hvis du ser et udråbstegn.

Hvil på knappen og se mulige problemer. Højreklik for at justere advarselsniveau på denne person. Shift-højreklik for at ændre standardinstillinger for advarsler. Der er flere faner…

Kan slås helt fra: Valg, Tilpas, 8 Vis, 8.11 Overvåg mulige problemer.

Del begivenheder

Det er nu ganske let at dele begivenheder på flere familiemedlemmer, særdeles velegnet til folketællinger.

Opret folketælling på husfaderen. Tilknyt kilde og kildedetalje. Gem og gå tilbage til begivenhedsboks.

Vælg Del begivenhed.

Tilføj flere personer.

Vælg et navn fra navneliste.

Her står ægtefælle og børn i højre side…

Tryk på knappen Vælg.

Begivenhed er nu tilknyttet alle personer i husstanden.

Gem.

Se hvordan det ser ud på et familiemedlem (henvisningspil og navn på ’hovedperson). Hvis du senere vil slette begivenheden igen sletter du blot på hovedpersonen, og i samme snuptag er den også væk fra resten af husstanden.

Nedenunder knappen 'Tilføj flere personer' findes knappen 'Redigér rolle'. Herunder kan man ændre personens rolle i husstanden eller oprette nye rollenavne.

 

Ændringer af farver

Stil dig i Familievisning.

Ændring af farver, højreklik på baggrunden og vælg Skift farvetema.

Rød boks åbner sig. Men den er tændt, klik på et område du vil ændre farve på.

Klik på næste område. Når du er færdig lukker du den røde boks og vender dermed tilbage til Familievisning.

Dette kan også gøres i fanen Anetavle.

Filnavn og filsti vises øverst på skærmen

Det er godt! Så ved du altid hvilken version du arbejder i og hvor den ligger på din PC.

Migreringsrapport

Se hvilke lande din stamfaders efterkommere er født i.

Rapporter, andre, Migration rapport

Vælg en forfader, der er født i udlandet og har efterkommere i flere lande.

Rapport vises med små flag.

Oprindelsesrapport

Hvor kommer mine forfædre fra? Nu kan du lave en rapport, der viser med små flag m.m. hvilke lande dine forfædre kommer fra. (Flagene virker ikke hos mig lige nu, men det bliver vel rettet…)

Vælg en person med forfædre…

Rapporter, andre rapporter, Oprindelsesrapport

Vælg 10 generationer

Kan vises både med flag og som liste. Prøv dig frem.

Vis udskrift.

God at vise til familiemedlemmer eller at indsætte i en slægtsbog.

Vises kun hvis du har indtastet landenavne…

Hak nederst ’Inkludér liste over alle ikke-steder’ kan bruges til fejlfinding og fejlrettelse.

Flagene virker ikke… Er fejlmeldt.

Kilder på anetavler

Anetavle kan nu indeholde kilder.

Rapporter, Anetavle, Rapportvalg, fanen Kilder, sæt hak. Luk.

Vis udskrift. Kilder vises til sidst.

 

Kildeetiketter

Kilder kan printes ud på labels.

Dokumenter lægges i plasticlommer. Sæt labelen på plasticlommen. Når du senere tager en kopi til en anden i familien indgår kildelabelen i din kopi.

Klik på personens kilder

Klik på en kilde.

Ny knap: Udskriv en kildeetiket.

Kildeliste. ’Mærk’ bestemte kilder. Derefter print kun ’mærkede’ kilder.

Kilde kvalitet

Gå til en persons kilder. Eksempel: Kilden til Valborgs stilling er da hun står fader til en niece. Denne begivenhed er langt fra den oprindelige hændelse.

Klik på Redigér henvisning.

Vælg Analysér kilde kvalitet.

Kilde: Original

Information: Primær eller sekundær – her er det en sekundær kilde i forhold til Valborgs erhverv.

Bevis: Direkte/Indirekste/Mangler information.

Eller vælg ’Ved ikke’ nederst.

Flere kilder i klippebord

Kilder, klippebord (knapper tv)

Åbn klippebord - klik på pil op.

Valg knap nederst. Tillad flere kilder i udklipsholder.

Se hvordan en person har bevæget sig geografisk

Menuen Vis

Knap Placér familie

Vælg Sortér alfabetisk/kronologisk. Prøv kronologisk. Zoom ud så du kan se alle knappenåle. På den måde kan man visuelt se hvordan personen har bevæget sig ved start på den lille pil til højre for 'Sortér kronologisk'

Du kan også zoome langt ind på en knappemål og vælge over kortet 'Birds eye' i stedet for 'Road'. Men det kræver at du har sat dine knappenåle meget præcist.

 

Mulige dubletter søges ved oprettelse af ny person

Der er kommet en ny knap – hurtigcheck af dubletter. Den skal være slået til for at funktionen virker ved oprettelse af nye personer. Se under Valg, Hurtigtjek. Indstil hvordan du vil have dit tjek.

Børn sorteres automatisk i datoorden

Funktioner, Andre funktioner, Sorter børn, parforhold og begivenheder

Klik ’sorter børn i hver familie i rækkefølge’.

Sortér ikke, hvis der mangler fødselsdato på et barn i rækken

Ægteskaber sorteres automatisk i datoorden

Funktioner, Andre funktioner, Sorter børn, parforhold og begivenheder

Begivenheder sorteres automatisk i datoorden

Funktioner, Andre funktioner, Sorter børn, parforhold og begivenheder

Klik også på ’Sorter ikke begivenheder, hvis der er en eller flere tomme datoer i gruppen’.

Begivenheder for par kan også sorteres ved at sætte hak her.

Nye slægtstavler

Ny rapport, ’sommerfugl’, Bow-tie, Familie, viser faderens aner til venstre og moderens aner til højre. Tavlen Efterslægt kan nu vises både vandret og lodret.

Dit kundenr. hos Legacy

Findes her: Hjælp, Om Legacy, Generel.

Legacy og Windows 8

Det skulle fungere perfekt.

Mærker

Nu kan vises op til 9 mærker

Slå mærker til her: Vag, Tilpas, 1 generelle indstillinger, 1.5 ’Aktivér brug af mærker’.

Opdel skærmbillede

Højreklik på baggrund vælg Delt skærmvisning. Kan vise samme fil i to versioner eller to forskellige filer.

 

Vis personens andre ægtefælle

Familievisning: Klik tv. for personen for at skifte til anden ægtefælle.

 

Billedfiler samles

Legacy kan samle dine billedfiler, hvis du gerne vil have dette.

Funktioner, Saml mediefiler.

Gendan manglende billedfiler

Funktioner, Legacy billedfiler, gendan billedtilknytning.

Farvekodning

Kan nu have to startpunkter.

Funktioner, Sæt anefarver

Anegruppe 1 og 2

Begge ægtefæller kan farvekodes. Som udgangspunkt bruges samme farvekoder, bare i en klarere farve.

Ved sammenfald i slægterne vises personen halvt med den ene farve og halvt med den anden farve. Ses når beslægtede er gift med hinanden.

Kronologi fanen

Giver mulighed for at se hvor familien er taget hen. Bedstefar forsvinder i 1858. Barnebarn fødes i nabostaten 2 år senere. Er bedstefaderen måske flyttet dertil??

Valg, Vis Valgmuligheder. Sæt hak ved børnebørn, så man kan se deres fødsler.

 

Min Værktøjslinje

Vælg, at denne linje skal være standard, når du åbner Legacy: Valg, Tilpas, 1. Generelle..., 1.4 Værktøjslinjens startfane.

Ret værktøjslinjen til de knapper du bruger ofte: Klik nederst th. på værktøjslinjen. Billedet Tilpas værktøjslinje åbnes. Træk fra det nederste store felt og op i toppen for at tilføje knapper og den anden vej for at fjerne knapper. Vælg OK når du er færdig.