flojborg.dk

Joomla 16 Billeder

Menuen Kontrolpanel, Medier

Her kan du se alle de billeder du har til rådighed på din hjemmeside. Du kan lave nye undermapper og uploade billeder fra din PC til webstedet. Billederne ligger der kun, de bliver ikke publiceret før du tilknytter dem i en artikel eller et banner.

 

Her vil jeg starte med at lave en mappe, der hedder 'slaegtsbilleder'. Det skriver jeg nederst til højre og vælger knappen 'ny mappe'.

joomla 16 billeder 01

 

Her er mappen oprettet og jeg vil nu putte nogle billeder i den:

joomla 16 billeder 02 

 Nederst vælger jeg knappen 'Vælg arkiver'. Finder billedet (eller flere samtidig) og vælger 'Start upload'.

 

Nu er billedet + nogle flere uploaded i mappen 'slaegtsbilleder'.

joomla 16 billeder 03

 

Overfør billeder med dit FTP-program

Har du en større mængde billeder du vil bruge på din hjemmeside, kan du overføre billederne til webstedet med dit FTP-program, f.eks. Filezilla.

Som standard oprettes der en mappe, der hedder ’images’ på dit websted. Find mappen med dit FTP-program.

Jeg vil anbefale, at du laver undermapper heri til dine billeder. Husk at mappenavn og filnavne ikke må indeholde mellemrum, brug i stedet '_' eller '-'. Undgå også mappe- og filnavne med æ, ø og å.

Billeder overføres fra din PC til mappen på dit websted med dit FTP-program. Upload i fuld størrelse, hvis du har plads på dit webhotel. Joomla kan tilpasse størrelsen.

 

Sæt billede ind i artikler

Billeder indsættes i artikler via værktøjsknappen billeder. Her bestemmer du også billedstørrelsen i artiklen. Jeg vil anbefale, at du vælger dig nogle standardbredder til dit websted, det giver harmoni og ’ro’ på dit websted.

Hvis du ikke kan vælge at lave om på størrelsen af billedet ved 'Dimensions', så sæt billedet ind med knappen 'Insert'. Bagefter markerer du billedet og vælger billedknappen igen. Nu kan du ændre billedbredden i 'dimensions' og vælge 'Refresh' knappen.

Når et billede er indsat, kan du også markere billedet og lave et link på billedet. Klik på det og vælg værktøjet ’link’.

 

Ophavsret

PAS PÅ ophavsrettigheder til billeder. Det er forbudt at bruge andre billeder end dine egne på din hjemmeside, med mindre du har betalt for retten til at bruge dem.