flojborg.dk

Joomla 14 Artikler - Læs mere

Artikelindeks

Læs mere

Denne knap findes nederst på siden, når du opretter eller redigerer en artikel. Sæt den ind i starten af dit dokument efter en kort intro. På den måde vises kun den øverste del af artiklen på hjemmesiden. Det kan være en god idé ved lange artikler, f.eks. et referat af en generalforsamling.