flojborg.dk

Joomla 09 Upload af Joomlafiler

Åbn FTP-programmet Filezilla. Vælg mappen’da-DK_joomla_full_install_2’ i øverste venstre side. Klik på den.

 

Klik på mappen med de to prikker i nederste venstre side. Vælg CTRL+A.

 

Med Filezilla trækker du nu indholdet af mappen ’da-DK_joomla_full_install_2’ på din PC til

Internet ved at trække fra nederste venstre firkant til nederste højre.

 

Når du er færdig kan du lukke Filezilla og derefter slette mappen ’da-DK_joomla_full_install_2’ på din egen PC, den skal du ikke bruge mere.

 

Læs evt. afsnit 07 om FTP-programmet, hvis du er i tvivl om hvordan du gør.